West 206

206  spori otvrdnjivač Kada se ovaj niskoviskozni kontakt kombinira sa 105 smolom u omjeru (težinski) od pet dijelova smola s jednim dijelom 206 kontakta, otvrdnula smjesa smole i kontakta donosi veoma jaku, krutu, na vlagu otpornu čvrstu tvar, izvanrednu za upotrebljavanje u obliku omotača i adhezijskog elementa za vezivanje. Može se rabiti za produljeno vrijeme montaže kada se radi u idealnim uvjetima.

Naruči

West System 206 - WEST206x