Epifanes Classic Mahagany Stain

Brzosušeći mahagonij bajc prodire duboko u čisto obrađeno drvo. Idealan je za davanje tonova i vršenje popravaka na oštećenim djelovima drva. Na bajc se mogu aplicirati jed­nokomponentni i dvokomponentni lakovi. Pogodan za uporabu na vanjskim i unutrašnjim drvenim djelovima broda iznad vodene linije.

  • Izvrsna pokrivenost
  • Brzo sušeći
Naruči
Tehničke liste

Epifanes Classic Mahagany Stain