HULL- GARD® EXTRA TEMELJNA BOJA

HULL-GARD EXTRA temeljna boja je dvo-komponentni epoksi premaz sa izuzetnim antikorozivnim svojstvima.

Osobina mu je da dugo zadržava mogućnost nanošenja novog sloja, te je savršen temelj za naknadno poravnavanje sa Awlfair kitovima.

Naruči
Tehničke liste

Hullgard Extra Epoxy Primer - D6120
Hullgard Extra Epoxy Converter - D3730