ULTRA-BUILD® VRLO BRZO ISPUNJAVAJUĆI EPOKSI PRIMER

Dvo-komponentna temeljna boja na bazi epoksija sa odličnom otpornošću na ulegnuća i brzim stvaranjem debljine i poravnavanjem. Za upotrebu tamo gdje je potrebno poravnavanje i debljina sloja iznad vodene linije.

Naruči
Tehničke liste

Ultra-Build Epoxy Primer Base - D8008
Ultra-Build Converter - D3018